/ Шилэн данс / Хууль тогтоомж /
  • 2015-04-13
    ШИЛЭН ДАНСНЫ ТУХАЙ 2014 оны 07 сарын 01 өдөр НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ 1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилт 1.1.Энэ хуулийн зорилт нь улс, орон н...
Статистик мэдээ
  • 2019-08-06
Эрэн сурвалжилж байна